Montessori - Počet dielov - 34

Je to vzdelávací smer, ktorý stojí na myšlienke "pomôž mi, aby som to zvládol sám". Deti majú prirodzenú potrebu objavovať svet a učiť sa a cieľom Montessori pedagogiky je podporovať deti v tomto samostatnom objavovaní. To sa dá dosiahnuť napríklad pomocou pomôcok, ktoré nájdete v tejto kategórii.